• youtube
  • फेसबुक
  • linkedin
  • twitter

लेजर प्रिन्टर

  • प्लास्टिक एक्स्ट्रुडर लेजर प्रिन्टर मेसिन

    प्लास्टिक एक्स्ट्रुडर लेजर प्रिन्टर मेसिन

    प्लास्टिक एक्स्ट्रुडर लेजर प्रिन्टर मेसिनले अन्तर्निहित सतहमा उच्च ऊर्जा घनत्व एकत्रीकरण प्रयोग गर्दछ, धेरै छोटो अवधिमा लेजर बीमको प्रभावकारी विस्थापनलाई नियन्त्रण गरेर, ठीकसँग जलाएर र उत्कृष्ट ढाँचा वा वर्णहरू नक्काशी गरेर बायोमास ग्यासीकरणको सतह बनाउँदछ।